NaNo Gümüş

NANO GÜMÜŞ

Boyutları, metrenin, milyarda bir ölçüsüne denk düşen, micron düzeydeki atomik parçacıklar nano teknolojinin temel prensibini oluşturmuşlardır. Çok özel nano teknoloji uygulamasının etkili bir yöntemi olan NANO GÜMÜŞ, içerdiği gümüş taneciklerinin, anti bakteriyel özelliği sayesinde hijyen uygulamalarında çığır açmıştır. Nano gümüşü özetle, 10-100 nanometre arasında değişen boyutlara sahip, gümüş tanecikleri olarak tanımlayabiliriz. NANO GÜMÜŞ teknolojisinin bakteri ve mikrop sterilizasyon işlemlerinde kullanılmasının en önemli nedeni, bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdiği bağışıklık özelliğini, gümüşe karşı gösterememesidir. Diğer bir deyişle gümüş, anti bakteriyel bir ürün olarak, bakterilerin direnç sisteminden etkilenmeden sürekli aynı güçlü yok etme özelliğini devam ettirmektedir. Bu etkisi hijyen ürünlerinin üretiminde tercih edilmesinin, en önemli nedenidir. Gümüşün, nano tekniği diye tabir edilen boyutlarda kullanılmasının sebebi, etki düzeyinin artarak, mantar ve bakteri türü hastalık taşıyıcı organizmalara karşı kesin bir etki göstermesidir. NANO GÜMÜŞ ile temas eden bakteri virüs tipi organizmalar, hücre kaybına uğrayarak yaşam fonksiyonlarını kaybeder. Bu da yok olmaları anlamına gelmektedir. Bakteri ve virüslerin yok edilmesi sürecinde, gümüş elementinin insan vücudunda herhangi olumsuz bir etki göstermediği, bilimsel olarak saptanmıştır. Genel kanı olarak gümüş çevre ve insan sağlığı ile dost bir elementtir. Canlı ve bitki sağlığı ile tamamen faydalı etkileşim içerisinde kalarak, bakteri, virüs, mantar gibi zararlı organizmaları yok eden bir başka element bulunmamaktadır, bilimsel olarak bu özelliğin gümüşe ait olduğu, dünyada kabul görmüş bir gerçektir. NANO GÜMÜŞ, bakteri, virüs hücrelerinin yapısını tahribata uğratarak, direnç göstermelerini imkansız hale getirir, böylece etkisini kaybetmeden uzun süreli hijyen sağlar. Antibiyotiklerden farklı olarak, önemli özelliği gümüşün etkisini hiç kaybetmemesidir. Antimikrobiyal özellik gösteren bu nano parçacıklar, güçlü yapı taşları gibi yüksek tesirli olduğundan; çeşitli zararlı organizmalarında yok edilmesini başarı ile gerçekleştirir. Etkili ve dayanıklı yapısı, bu nano teknolojik ürünün kullanım sahasını da oldukça geniş tutmaktadır. Ev hijyeninde kullanılan temizlik ürünlerinde, tıp ve sağlık sektöründeki hijyen uygulamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Gümüş, çevre ve canlı sağlığına zarar vermeden, dezenfeksiyon çalışmaları yapabilmenin mümkün olduğunu, mucizevî özelliği sayesinde ispatlamıştır.